Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning. På bildet ser vi en av de ansatte på kart og oppmåling
Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Kjetil Lein 916 18 306
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 40 00
Besøksadresse Rådhuset
Rådhusplassen 3, 3 et.
2212 Kongsvinger

Teknisk forvaltning har ansvar for plan- og byggesaker, kart og oppmålingstjenester, landbruksforvaltning og ulike oppgaver innenfor kommunalteknikk.

Beliggenhet

Teknisk forvaltning finner du i 3. etasje i rådhuset midt i sentrum. For besøk og avtaler henvend deg i Sericetoget.

Plan og byggesak

Plan og byggesak har ansvar for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Vi behandler regulerings- og bebyggelsesplaner, søknader og meldinger om byggetiltak, søknad om fradeling, seksjonering og er kommunens opplysningstjeneste når det gjelder informasjon til meglere ved eiendomssalg.

Landbruk

Landbruksforvaltningen har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske, natur og miljøtiltak.

Sentrale arbeidsoppgaver er fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger som produkssjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til skogkultur. I tillegg har vi ansvaret for en rekke tiltak innen jakt og fiske, natur og miljø.

Kart og oppmåling

Kart og oppmåling har ansvar for adressetildeling, deling av grunneiendom, grensepåvisning, grensejustering og digitale kartdata i Kongsvinger. Vi tar også på oss å lage hjelpepunkt for landmålere som trenger det. Slikt arbeid faktureres etter timespris. Vi utfører alt vårt målearbeid i henhold til Geodatastandarden, også for eiendomsmåling.

Veg, parkering og forurensning (kommunalteknikk)

Kommunalteknikk har ansvar for vegvedlikehold, parkering, utbyggingssaker innenfor samferdsel og ulike oppgaver innenfor forurensningsloven.

Eiendomsskatt

Kongsvinger kommune har hatt eiendomsskatt i mange år og utvidet skatten til å gjelde for hele kommunen i 2007. Teknisk forvaltning har ansvar for behandling av saker innenfor eiendomsskatt

Andre tekniske oppgaver

Andre tekniske oppgaver som vann og avløp, renovasjon, brann og kommunens eiendomsforvaltning følges opp av interkommunale selskap og kommunale foretak:

Konsulentbistand er ikke ønskelig

Sist oppdatert: 19.06.2017 09:34
Foto: 
Topp