Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Vinger barnehage

Store tegninger av barn i skogen
Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder May Elin Solheim 62 87 41 98 / 90 06 31 78
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 41 98
Besøksadresse: Bokfinkvegen 36
2209 Kongsvinger
Åpningstid: Kl. 07:00 - 17:00


Et godt sted å være - Hva betyr det for mitt barn?

"Det er så trygt og godt å overlate gutten min til dere", sa en mor. "Jeg vet at dere tar vare på barnet mitt, og at han får god omsorg og blir "sett". Da kan jeg gå på jobb og konsentrerer meg om den".

Møteplass for læring

Barnehagen skal være en møteplass for felles læring. Vi har kompetanse, engasjement, holdninger og tydlige voksne som er avgjørende for barnets læring og trivsel.

Kreativt miljø for alle kulturer

I Vinger barnehage er det mange barn fra forskjellige kulturer, og vårt mål er at barna skal lære at forskjeller er spennende og en berikelse for både barn og voksne.

Lyttende pedagogikk

  • barn og voksne øver opp evnen til å lytte
  • de voksne skal ha en grunnleggende respekt for barnas oppfattelse av omgivelsene og rett til å påvirke egen hverdag
  • barna får opplevelsen av mestring
  • barna skal føle seg betydningsfulle og delaktige 
  • dokumentasjon skal bidra til at personalet får økt innsikt i hvordan barn tenker, lærer og utvikler seg

"Små forskere" - prosjektarbeid

De ansatte griper tak i det barna er opptatt av og bruker dette til små og store prosjekter. Med å ta utgangspunkt i dette er barna med på å forme sin egen hverdag.

MiljøfyrtårnMiljøfyrtårnlogo

Vinger barnehage er miljøbevisst gjennom gjenbruk og sortering, og er miljøsertifisert.

Et godt sted å være – omsorg, lek og læring i god atmosfære!

Sist oppdatert: 30.03.2015 08:51
Tekst: May Elin Solheim
Foto: 
Topp