Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

NAV

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
NAV leder Mai Britt Aasen
55 55 33 33
Sentralbord/Ekspedisjon 55 55 33 33
Postadresse Postuttak C, 2201 Kongsvinger
Besøksadresse: Rådhusplassen 14
2212 Kongsvinger

Søknad om opplysning, råd og veiledning

Beliggenhet

NAV holder til i Kongsvinger Sentrum på nordsiden av Glomma/Festningssiden.  

Åpningstider

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12:00- 14:00.
  • Avtalte møter kl. 9:00- 14:30

Telefonhenvendelser mandag- fredag kl. 8:00- 15:30 til kontaktsenteret i Nav på tlf.nr. 55 55 33 33.

Vår visjon er å gi mennesker muligheter.

Våre hovedmål er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked og at våre brukere får rett stønad til rett tid. Vi skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.

Nav Kongsvinger har ansvar for

  • Råd og veiledning om arbeidsmarkedet og ledige stillinger
  • Støtte til virksomheter og enkeltbrukere vedr rekruttering, sykefraværsoppfølging og rettigheter knyttet til dette, f. eks ved arbeidsledighet og sykefravær
  • Informasjon og veiledning om familie og pensjonsytelser m.v
  • Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringstiltak
  • Tildeling av kommunale boliger til vanskeligstilte
  • Husbankens lån og tilskuddsordninger
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Sist oppdatert: 19.10.2017 12:47
Tekst: 
Foto: 
Topp