Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Liten by med stor kompetanse

Visste du at det finnes flere arbeidsplasser i Kongsvinger enn hva det er arbeidstagere bosatt i kommunen? Kongsvinger har avanserte bedrifter med spenn fra høyteknologi til mekanisk industri. Etablere og Gründere satses det sterkt på.

Gründersatsning

I 2009 opprettet Kongsvinger kommune et etablerertorg med en enkel hensikt:
Hjelpe de som vil noe!

Tjenesten ledes av Iren Carlstrøm, som selv har vært grunder. Hun skal ha fokus på næringsutvikling og hjelpe de som vil etablere nye bedrifter. I Kongsvinger skal du ikke bli møtt med byråkratsik sendrektighet om du ønsker å etablere en arbeidsplass!

Industri og teknologi

Kongsvinger og regionen er ingen sinke innenfor industriell tilstedeværelse og kan skilte med flere etablerte bedrifter som opererer på det internasjonale marked. 7 Sterke er en interesseorganisasjon som arbeider for styrking og videreutvikling av disse bedriftene.

Visste du foreksempel at verdenslederen innen datarekonstruksjon; IBAS, ligger i Kongsvinger?

Jobbmulighetene innenfor industri og teknologi er mange – og flere ønsker vi gjennom nyetablering og gründerutvikling.

Handel og service

Handelsstanden er også svært sentral i vår region. Kongsvinger har både nisjebutikker og kjedebutikker. Flere av disse er lokalisert i lett-tilgjengelige kjøpesentre, andre er lokalisert i Kongsvingers eldste bydel, byens stolthet Øvrebyen

Offentlig tjenesteproduksjon

I tillegg til industri, teknologi, handel og service er offentlig tjenesteproduksjon svært sentral når det gjelder arbeidsplasser i Kongsvinger. I tillegg til Kongsvinger kommune, har både Sykehuset Innlandet og Statistisk sentralbyrå svært mange ansatte – og mange jobber til høyt kvalifiserte mennesker.

Fremtidens arbeidsplasser

Kongsvinger og regionen trenger både flere arbeidsplasser og mennesker med høy kompetanse. Derfor satser vi på å utvikle høgskoletilbudet som finnes ved Høgskolestiftelsen og å utvikle attraktive miljøer for næringsutvikling og entrepenørskap.

I tillegg jobber vi kontinuerlig med å korte ned reiseveien til Oslo og Gardemoen.

Sist oppdatert: 25.11.2009 13:09
Tekst: 
Foto: 
Topp