Stortinget har i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal bygges som firefelts veg i ny trasé på strekningen Kløfta-Kongsvinger. 

Målet er å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Dagens E16 vil fungere som lokalveg på strekningene der ny E16 åpnes for trafikk. 

Prosjektet delt inn i fire delstrekninger:
Det er Statens vegvesen som planlegger og bygger ut E16 mellom Kløfta-Kongsvinger. Prosjektet består av fire delstrekninger:

  • Kløfta-Nybakk (gjennom Ullensaker). Strekningen på 10,4 kilometer ble åpnet for trafikk i oktober 2007.

  • Nybakk-Slomarka (gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal) består av to delstrekninger, Nybakk - Herbergåsen og Herbergåsen - Slomarka. Hele strekningen planlegges samtidig, men utbyggingen vil kunne skje i to omganger. Byggestart for delstrekningen Nybakk - Herbergåsen er mulig fra 2018. Tidspunkt for bygging av Herbergåsen - Slomarka er ennå ikke bestemt av Stortinget.
  • Slomarka-Kongsvinger (gjennom Sør-Odal og Kongsvinger). Strekningen på 16,5 km ble åpnet for trafikk 27.november 2014.