Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Austmarka

Mellom skogkledde åser og langs et vassdrag øst på Østlandet nær grensen mot Sverige, ligger Austmarka

Austmarka er kjent som de opprinnelige finnetrakter i Kongsvinger kommune. Det var her mange finnefamilier slo seg ned fra midten av 1600-tallet, og finske stedsnavn vitner om disse bosetterne.

Austmarka har ca. 1200 innbyggere og dekker 1/3 del av Kongsvinger kommune. Austmarka er sentrum og skolekrets for tilhørende bygder som Varaldskogen, Masterud, Brødbøl og Kjerret. Næringslivet er basert på jord- og skogbruk, men det er også en del bedrifter og næringsdrivende. Bygda har barnehage, barne- og ungdomsskole og alders- og sykehjem.

Du kan prøve fiskelykken i Møkervassdraget som renner gjennom bygda. Vassdraget har mange gode fiskeplasser, og i tillegg til det finnes det også mange fiskerike tjern og sjøer i området. Møkervassdraget er også kjent som en ypperlig kanorute. Vassdraget renner fra Sverige inn i Austmarka og tilbake igjen.

Av severdigheter kan bl.a. nevnes Bygdemølla (fra 1600-tallet), Bygdetunet (samling av gamle hus), Sikåa-området (gammelt industrisamfunn), finnetorpene Kvåho og Åbborhøgda, Dronningens Utsikt (utsiktspunkt).

Sist oppdatert: 31.08.2009 20:07
Tekst: 
Foto: 
Topp