Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Brandval

Brandval er et lokalsamfunn som ligger 15 km nord for Kongsvinger i retning Elverum. Det er spredt bebyggelse med både eneboliger, småbruk og større gårder.

Sentrumsområdet er på begge sider av Glomma. Der er det hovedsakelig eneboliger. Butikk, bensinutsalg, kirke, skole og diverse lokale bedrifter finner en også i dette området.

Brandval barnehage ligger på idrettsanleggets område i gangavstand fra sentrum.

Brandval skole er en barneskole. Den ligger like ved Glomma.

Ellers har Branvald:

  • Flott og variert turterreng
  • Ringshella med oppkjørte skiløyper om vinteren med tilknytning til Tronsbu i Sør-Odal og Kongsvinger sentrum
  • Mange aktive lag og foreninger
  • Skolemusikk
  • St aktivt idrettslag
  • Mange idrettstilbud til barn og unge
  • Et stort og flott idrettsanlegg med ski/lysløype om vinteren
  • Klokkertunet besøksgård
  • Time-ekspressen mellom Kongsvinger og Elverum har holdeplass
Sist oppdatert: 31.08.2009 20:09
Tekst: 
Foto: 
Topp