Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Øvrebyen - Glåmlia - Tråstad

Dekker også mot Sæter

Øvrebyen

Øvrebyen er navnet på den eldste og vernede bydelen i Kongsvinger som i 1975 ble regulert til Norges første antikvariske område.

Bebyggelsen består for det meste av trehus som daterer seg fra tidlig 1700-tall til slutten av 1800-tallet. Flere av husene er fredet, og hele bydelen vernet. I Øvrebyen ligger også Øvrebyen videregående skole med en hovedbygning fra 1880. På toppen av Tråstadberget troner Kongsvinger festning som er byens historiske stolthet.

Tråstad

Tråstad ligger lengst sørøst i den delen av byen som ligger nord for Glomma. Bydelen er oppkalt etter to gårder, Nord- og Sør-Tråstad, som eide mye av det området som senere skulle bli starten på Kongsvinger by.

Dagens Tråstad består av boligområder, Tråstad ungdomsskole og flere idrettsanlegg, hvorav Kongsvingerhallen er det mest dominerende.

Boligbebyggelsen på nordsida er for det meste preget av eneboliger, men også blokker og attraktive rekkehusleiligheter. Nærhet til naturen og samtidig ha følelsen av å bo ”midt” i byen er kjennetegn for de fleste bydeler i Kongsvinger, og dette området er intet unntak med flotte skogs- og turområder hele året igjennom. Det er kort vei til midtbyen hvor også de fleste av byens service- og idrettstilbud befinner seg.

Sist oppdatert: 20.08.2009 10:04
Tekst: 
Foto: 
Topp