Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Jobbe i Kongsvinger kommune?

På venstre side finner du en oversikt over ledige stillinger i Kongsvinger kommune og hos våre samarbeidspartnere.

Kongsvinger kommune - søke ledig stilling

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

https://e-skjema.no/kongsvinger/

Husk å oppgi riktig arkiv-ID/referansenummer for stillingen det søkes på.  CV vil bli brukt som grunnlag for søkerlisten. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Meroffentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger hos våre samarbeidspartnere har ikke kommunen ansvaret for og søknader til disse stillingene skal ikke sendes til Kongsvinger kommune

Politiattest / Vandelsattest

Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest / vandelsattest. Der finner du også et eget søknadsskjema.

Sist oppdatert: 31.05.2018 10:24
Tekst: 
Foto: 
Topp