Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Frivillig

Hovedkategori:
Humanitære org.

Vi er en underavdeling av ADHD Norge og jobber for:
- å øke kunnskap og forståelse for ADHD innen vårt fylke
- å ta initiativ til tiltak som kan øke trivselen for mennesker med ADHD og deres familie
- å motivere medlemmer og deres familie til å ta del i organisasjonens ulike aktiviteter og tiltak
- å arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen
- å stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper/foreldregrupper

c/o Einar Glasø
Postadresse Sagatunvegen 47A
Postnummer 2317
Poststed HAMAR
E-post Send e-post til post@adhd-hedmark.no
Antall medlemmer 385
Kontonummer 18221241645
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Einar Glasø Leder 41131484