Rediger
Hovedkategori:
Kultur

Austmarka Historielag ble etablert i 1977. Vi utgir 4 medlemsblader pr. år og kalender med bilder fra lagets rikholdige bildearkiv.

Laget arrangerer turer, vandringer og en markensdag hvert år. Laget arrangerer flere aktivitetsdager hvert år med foredrag, presentasjon av gamle bilder, viser historiske filmer og utstillinger. Historielaget styrer Austmarka Bygdetun med mange historiske bygninger. Vi bedriver slektsforskning og kirkebokavskrifter. Laget merker opp nedlagte husmannsplasser og gamle stier, verner om kulturminnene på Austmarka og sprer kunnskap om bygdas historie. Historielaget oppbevarer bl.a. avisutklippsarkiv, bygdebøker, fotoarkiv, gamle blader/aviser/bøker/protokoller, Rudolf Bråtens historiske arkiv, arkivmapper over hver plass/gård i bygda, og flere hundre gamle gjenstander.

c/o Åbogenvegen 28, 2224 Austmarka
Postadresse Postboks 38
Postnummer 2224
Poststed Austmarka
E-post Send e-post til post@austmarkahistorielag.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 750
Kontonummer 1840.16.29625
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
John Martin Øverby Leder 41429139
Vidar Pedersen Sekretær 92450292