Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Dans, Kunst, Leikarringer, Musikk, Sangkor

Aktiviteten til Austmarka Kulturkompani er primært rettet mot barn og ungdom, men vi ønsker også å samle erfarne musikere og kulturutøvere i alle aldre.

Austmarka Kulturkompani ønsker å tilby:

Kursing innen diverse musikkinstrumenter og musikksjangere

Være en såkalt "Rocke Container" med øvingslokaler og mulighet for innspilling av demo CD

Tilrettelegge for lokale band

Opprette lokal revygruppe

Opprette lokal fotogruppe

For å bidra til økt kulturell aktivitet på Austmarka arrangerer vi også en del andre arrangementer i bygda som for eksempel "øya festen", "markens dans", pub kvelder og konserter. Dette er en inntekstkilde, samtidig som det er en arena for kulturkompaniets utøvere.

c/o Steinar Skoglund
Postadresse Postboks 27
Postnummer 2224
Poststed AUSTMARKA
E-post Send e-post til kulturkompaniet@hotmail.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 30
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Steinar Skoglund Leder 90690785