Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger
Skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et godt og trygt bomiljø.
c/o Kristin Holmen Strømstad
Postadresse Holmenveien 46
Postnummer 2224
Poststed AUSTMARKA
E-post Ingen e-post registrert
Antall medlemmer 80
Kontonummer 1822 20 14367
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Kristin Holmen Strømstad Leder 97797049