Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Frivillig

Foreningen lager Likepersonsgrupper for de med diagnose innen Autisme eller Asperger Syndrom samt deres pårørende her i Kongsvinger

c/o Hedmark
Postadresse Øisetvn. 50
Postnummer 2212
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til akriaane@gmail.com
Antall medlemmer 30
Kontonummer 18651133161
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Åse Gårder Leder 92829971