Rediger
Hovedkategori:
Diverse

Forening til fremme for Bache Gabrielsens produkter

Postadresse Snøhvitvegen 13
Postnummer 2212
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til ef@lokalradio.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 70
Kontonummer 18221100774
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Erik Fagernæs Leder 62811195
Mona Raabe Sekretær 95775024