Rediger
Hovedkategori:
Diverse

Brandval utvikling skal arbeide for å etablere nettverk, og iverksette tiltak for å sikre en god og positiv utvikling for Brandval, både innenfor næring, miljø og kulturområdet.

c/o Paul Inge Tønseth
Postadresse Hagbartveien 27
Postnummer 2219
Poststed BRANDVAL
E-post Send e-post til paulinge.tonseth@gmail.com
Antall medlemmer 300
Kontonummer 1822 50 65957
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Paul Inge Tønseth Leder 916 47 091