Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.

En bruker - og interesseorientert organisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Hovedorganisasjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsen

c/o Paal Øieren
Postadresse Rugbråtavegen 63
Postnummer 2218
Poststed LUNDERSÆTER
E-post Send e-post til paal@oieren.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 82
Kontonummer 18401021104
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Paal Øieren Leder 97149041
Åse Wisløff Nilssen Nestleder 41555724
Wenche Walla Sekretær 91555087