Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Jobber aktivt i området Lier-Granli-Speismark og Sigernes for å merke, bevare og registrere kulturminner,stier og tufter. Arrangerer vandringer langs de oppmerkede stiene og andre gamle ferdselsårer. Utgir hvert år Granlikalenderen.

Postadresse Granli
Postnummer 2210
Poststed GRANLI
E-post Ingen e-post registrert
Antall medlemmer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Finn Fjeldbu Leder
Astrid Engen Kristiansen Nestleder