Rediger
Hovedkategori:
Diverse

Grendeforening for alle husstander i Græsberget; vi har eget grendehus og arrangerer mange lokale aktiviteter gjennom hele året.

c/o Anne Wenche Berg Skadsdammen
Postadresse Græsbergvegen 65
Postnummer 2218
Poststed LUNDERSÆTER
E-post Send e-post til anneskad@yahoo.no
Antall medlemmer Grenda
Kontonummer 1822.21.15694
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Anne Wenche Berg Skadsdammen Leder 95863712
Kari Anne Græsberg Nestleder 97134114