Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Foreningen ble opprettet i 2010 og har følgende formålsparagrav:

Bidra til lokalt engasjement og identitetsskaping for nåtidige og framtidige hofossinger, og andre med tilknytning til eller interesse for Hofoss
Bygge et digitalt arkiv med informasjon om Hofoss' historie og geografi, og publisere materialet på nettstedet
Forvalte midler til forskning på Hofoss' økonomiske, sosiale og kulturelle historie
Tilby et interaktivt forum i og med dette nettstedet, hvor alle med interesse for Hofoss kan kommunisere og bidra med informasjon til databasen.

 

c/o Dag Kjensjord
Postadresse Fossumveien 3
Postnummer 1920
Poststed SØRUMSAND
E-post Send e-post til dkje@online.no
Antall medlemmer 32
Kontonummer 18223844223
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Dag Kjensjord Leder 91746924