Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Dans, Kunst, Musikk, Sangkor, Teater

Tilrettelegger for kulturelle aktiviteter for ungdom i Kongsvinger.

Postadresse Tajevegen 21a
Postnummer 2208
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til tfr7000@kongsvingerskolene.no
Antall medlemmer 50
Kontonummer 1870 31 17860
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tone Fredheim Leder 99533252