Rediger
Hovedkategori:
Idrett
Underkategorier:
Barneidrett

KIL Barneidrett startet sommeren 1993, og er underlagt KIL Allianseidrettslag. Det er et tilbud til barn i alderen 4-11 år. Tilbudet om barneidrett er lovbestemt av Norges Idrettsforbund.

Barneidrett skal være preget av lek og allsidige aktiviteter, og ikke styres av voksenidrettens vurderinger og krav. Instruktørene er foreldre som vil gjøre en innsats for egne og andres barn. Vi vil presisere at de ikke er "profesjonelle".

Postadresse Brugt. 47 B
Postnummer 2212
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til post@kilbarneidrett.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 150
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Leder