Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Musikk

Et øvingsfelleskap for musikanter og band i alle sjangere, som ble etablert allerede 1981. § 3 i statuttene:  Klubbens aktiviteter skal være: • Virke for et aktivt og levende musikkmiljø. Det vil bli lagt vekt på å stimulere og utvikle lokale krefter. • Å arrangere kurs, konserter og lignende som faller innenfor foreningens rammer. • Å tilby øvingslokaler/musikkrom til musikere/musikanter. • Tilby instruksjon og veiledning for Aktivitetssenterets/"Huset"s medlemmer som ønsker/har behov for dette.

c/o Dag Sand
Postadresse Njårdsvei 8
Postnummer 2214
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til sand@east.no
Antall medlemmer 26
Kontonummer 18704107346
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Dag Sand Leder 41543932