Rediger
Hovedkategori:
Idrett
Underkategorier:
Fotball

Fotball for barn og ungdom av begge kjønn.

Postadresse Brugata 47B
Postnummer 2212
Poststed Kongsvinger
E-post Ingen e-post registrert
Antall medlemmer
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Johan Hammarstrøm Leder
Brynjar Fredheim Styreleder