Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.

Kongsvinger Pensjonistforening (KPF) ble stiftet i 1967 og arbeider for sosiale, økonomiske og helsemessige interesser blant pensjonistene i Kongsvinger. Er en av nær 1000 lokalforeninger i Pensjonistforbundet (PF) som har 19 fylkesforeninger og over 210 000 medlemmer. Hedmark fylkesforening har 38 lokale foreninger tilsluttet PF. PF er partipolitisk nøytral og har drøftingsrett med Staten om fastsetting av trygdene og om Statsbudsjettet. Kongsvinger Pensjonistforening har medlemsmøter hver måned, fra august 2015 leier foreningen møtelokale i "Brakka", Vingersjøvegen 3.

c/o Reidar Tangen
Postadresse Marikollvegen 171
Postnummer 2208
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til reidar_tangen@hotmail.com
Antall medlemmer 169
Kontonummer 1840 16 20229
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Reidar Tangen Leder 952 30261