Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Historielag

Arbeid med lokalhistorie. Tilbud om foredragskvelder, vandringer, turer, kurs etc. Eget medlemsblad.

Postadresse Vollgata 10
Postnummer 2213
Poststed Kongsvinger
E-post Send e-post til khistorielag@gmail.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 370
Kontonummer 18221972550
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Liv Toreng Leder 97603056
Bjørn Sandberg styremedlem 902 16 559