Rediger
Hovedkategori:
Idrett
Underkategorier:
Kampsport

Å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben skal fremme taekwondo som tradisjonell og allsidig kampkunst,

samt og undervise i hht. Nordic Taekwondo Academy's pensum og

retningslinjer.

c/o Mette Bratlie
Postadresse Brugata 51
Postnummer 2212
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til kongsvinger@nordictkd.no
Antall medlemmer 41
Kontonummer 1870.45.09983
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Mette Bratlie Leder 45865416