Rediger
Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Musikk

Vinger Bues & Soul Club ble stiftet i 2012 for å styrke miljøet i Kongsvinger med omegn, samt arrangere konserter, jam-kvelder og andre aktiviteter knyttet til dette. Klubbens aktiviteter er basert på dugnadarbeide. I forbindelse med vår- og høstmarken på Kongsvinger arrangeres Markensblues med både ettermiddags- og kveldskonserter. Ettermiddagskonsertene er gratis for publikum.

c/o Trond Johnsen
Postadresse Bokfinkvegen 1
Postnummer 2209
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til vingerblues@vbsc.no
Antall medlemmer 150
Kontonummer 1822.43.94639
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Trond Johnsen Leder 41402726