Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Fritidsklubb

Vinger mekk & moro jobber med å etablere en fysisk møteplass for mekking - for ungdom i Kongsvinger og
Glåmdalsdistriktet, ungdommen skal få bedre kontakt med andre ungdommer med felles interesser, påvirke holdninger og trafikksikkerhet blant ungdom, øke kunnskap og all aktivitet skal skje på ungdommens premisser.

c/o Jan Roger Hansen
Postadresse Tjernsbergs veg 203
Postnummer 2211
Poststed KONGSVINGER
E-post Send e-post til vinger.mekk.og.morro@gmail.com
Antall medlemmer 46
Kontonummer 18225805209
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Jan Roger Hansen Leder 45888801
Karoline V. Olsen Styremedlem 41491442