Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Dødsfall

Det er mange ting som skal ordnes når en av våre nærmeste dør, og mye kan også virke vanskelig. Tingretten vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram. På sidene til tingretten kan du få svar på blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan melder jeg et dødsfall? 
  • Hvem er arvinger? 
  • Er jeg arving etter arveloven? 
  • Offentlig eller privat skifte? 
  • Hvorfor trenger jeg skifteattest? 
  • Har jeg rett på minstearv som gjenlevende ektefelle? 
  • Hvem har rett til å sitte i uskifte?

Glåmdal tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Grue. Samlet folketall er cirka 42 500.

Distriktet grenser i vest og sør til Akershus og i øst til Sverige

Kontaktinformasjon

Domstolen Glåmdal tingrett
Postadresse Postboks 104, 2201 Kongsvinger
Besøksadresse Jernbanegata 3, 2211 Kongsvinger
Telefon 62 70 11 50
E-post glamdal.tingrett@domstol.no
Sist oppdatert: 02.11.2015 11:46
Tekst: 
Foto: 
Topp