Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tema og tjenester

Utvid tema/emneord

Avlastning og støtte

Her finner du informasjon om kommunale avlastningstilbud, dagsentre og støttekontakttjenesten.

Hvem kan motta tjenesten

Tjenestene for avlastning er rettet mot omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten.

Følgende avlastningstilbud finnes:

  • privat avlastning for barn/unge med utviklingshemnning 0-18
  • avlastning for barn/unge i egen avdeling 
  • avlastning i sykehjem

Støttekontakt er en tjeneste som tilbyr blant annet sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Det finnes flere typer dagsentre:

  • Blinken dagsenter - dagsenter for voksne psykisk utviklingshemmede 
  • Psykiatrisk dagsenter
  • Dagsenter for eldre 

Hjelpemidler kan skaffes via ergoterapitjenesten.

Sist oppdatert: 25.06.2010 12:46
Tekst: 
Foto: 
Topp