Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Barn og foreldre

Barn og foreldre i aktivitet

Her finner du informasjon om rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og barn.  

Snarveier: Helsestasjon  -  Unghelsa  -  Barnehage  - Skole

Økonomiske rettigheter
For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks. barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger, - ta kontakt med NAV.

Adopsjon
Ved adopsjon ta kontakt med Barn- og ungeenheten i Kongsvinger kommunen, eller Servicetorget.
Barne og likestillingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Personnavn
Informasjon om personnavn (endring, tilføyelse etc) fås ved henvendelse til Folkeregistret.

Skolefritidsordning
Alle barneskolene i kommunen har skolefritidsordning. For mer informasjon ta kontakt med hver enkelt skole evt send søknadsskjema.

Sist oppdatert: 11.06.2015 13:55
Tekst: 
Foto: 
Topp