Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Næringsutvikling

K+ er et vekstprogram for næringsutvikling i Kongsvinger,
drevet av Hedmark Kunnskapspark

I Kongsvinger har K+ ansvaret for etablerertjenesten samt legge til rette for vekstbedrifter. K+ er finansiert gjennom et spleiselag mellom stat, fylket og Kongsvinger kommune. Målet er å skape vekst i næringslivet og derved nye arbeidsplasser. Dette gjør vi både ved å hjelpe de som ønsker å starte nye bedrifter, men også ved å støtte etablerte bedrifter med ulike tjenester.
 
K+ ønsker å bli det største og viktigste kunnskapsnettverket i regionen. Ved hjelp av ledende forretningsmessig utviklerkompetanse ønsker vi å foredle idéer til kunnskapsbaserte bedrifter.
Siden programmet startet i 2011 har det vært stor aktivitet i jakten på nye idéer, og vi begynner allerede å se gode resultater av arbeidet. Tilgangen på idéer er stor, og det er på ett år registrert over 100 ideer.

Satsingsområde

K+ har definert fire satsingsområder; IKT, teknisk tjenesteyting, reiseliv, og miljø & energi.
Innen IKT er K+ sekretariat for bedriftsforeningen IKT Kongsvinger. Innenfor reiseliv deltar vi i den nye satsingen Destinasjon Sør-Hedmark. For miljø og energi er interregprosjektet FEM viktig. For teknisk tjenesteyting er vi i gang med en kartlegging av mulighetene hos eksisterende næringsliv.

Kontaktperson i K+ er:
Stian Gulli Hanssen
e-post: stian@hkp.no
Mobil 905 72 748

Sist oppdatert: 21.11.2012 08:53
Tekst: 
Foto: 
Topp