Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Eiendom

Har du spørsmål om dine kommunale avgifter og gebyrer eller andre spørsmål vedrørende din eiendom som for eksempel deling av eiendom eller påvisning av grensemerker finner du informasjon om det her.

Snarveier:    Ledige tomter  -  Oppmåling  -  Kommunale avgifter og gebyrer 

Oppmåling

Skal du dele fra ei ny tomt på eiendommen din, ønsker du matrikkelbrev (målebrev) på din eiendom eller mangler det grensemerker som du ønsker å få påvist? Informasjon om hvordan du går fram finner du på oppmålingssidene.

Eiendomsregister

Eiendomsregisteret har navnet Matrikkelen og innholder opplysninger om eiendommen, adresser, bygninger og eiendomskartet. Her kan du få opplysninger om alt som er registrert på din eiendom.

Vegnavn

Kommunen har navnsatt alle veger som har et adresseobjekt (enebolig, hytte, industri mv.). Kultur- og fritidsenheten vedtar nye vegnavn. Vegnavnskilt er satt opp på samtlige veger som har en eller flere adresser.

Kommunale avgifter og gebyrer

For å ivareta kommunens tjenester innenfor områdene vann/kloakk, renovasjon og brannsikkerhet/feiing, er kommunen deltager i interkommunale selskaper. Disse er henholdsvis GIVAS (vann/kloakk), Glåmdal Interkommunale renovasjonsselskap/GIR (renovasjon) og Glåmdal Brannvesen IKS (feiing/brannsikkerhet).

Eiendomsskatt

I Kongsvinger kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv. Les mer om eiendomsskatten her

Seksjonering

Eierseksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Sist oppdatert: 15.01.2016 10:19
Tekst: 
Foto: 
Topp