Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tema og tjenester

Utvid tema/emneord

Folkehøgskole

Folkehøgskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole.

Det å bo på internat under langkurs er en integrert del av opplæringsprogrammet. Folkehøgskolene gir et viktig tilbud til mange unge mennesker, til norsk skole og ungdom.

Et år på folkehøgskole er et modningsår for mange ungdommer – et tenkeår – som skal gi oversyn og perspektiver. De nærmere 80 folkehøgskolene, som er fordelt over hele landet, utgjør et viktig alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet. Folkehøgskoleloven fastslår folkehøgskolenes formål. Skolene skal fremme  "allmenndanning og folkeopplysning".  Dette formålet søker å fremme verdier som solidaritet, miljøvern, sosial integrering og livssyn.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskoler.

Solbakken folkehøgskole

I Kongsvinger kommune har vi dessverre ingen folkehøgskole. I Sør-Odal kommune, som er nabokommune til Kongsvinger kommune ligger Solbakken folkehøgskole. Folkehøgskolen har linjene, musikk, teater, revy, sang, dans og mye mer. 

Sist oppdatert: 23.11.2015 15:03
Tekst: 
Foto: 
Topp