Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Grunnskoler i Kongsvinger

Barn som leser

Skoleelev i dag - statsminister i framtida! 

Vi vil ha en skole som tar utfordringene i nåtida på alvor
- og som samtidig er en skole for framtida.

Snarveier:     Barnehager i Kongsvinger  

 

Gode skoler er viktig i kommunens satsning på barn og unge.

Hvis elevene opplever at læring er viktig og moro - vil de vel aldri finne på å velge bort skolen?

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

God start

For å få en god start er det viktig å prioritere basisfagene på 1. og 2. trinn.  Kongsvinger kommune har derfor igangsatt et prosjekt for å styrke basisopplæring på 1. og 2. trinn.  Prosjektet heter "Tyvstart for alle" [41kB,PDF], og fokuserer på lesing, skriving og å utvikle ferdigheter i det å lære.  

Kongsvinger har en kommunelogoped [28kB,PDF] som har utarbeidet et opplegg som venter barna når de starter opp i barnehage/skole.  Dette opplegget skal sørge for at alle får et tilpasset tilbud når de begynner på skolen.  I tillegg prioriterer skolene i kommunen voksentetthet for begynnere.

I tillegg har kommunen utarbeidet en plan for rutiner i forbindelse med overgang fra barnehage til skole [25kB,PDF].

Faglærte lærere

I Kongsvinger møter alle elevene faglærte lærere [20kB,PDF] på alle skoler på alle trinn. 

Nærhet til naturen

Alle skolene i Kongsvinger har nærhet til skog og mark.  Lek, læring og aktivitet i naturen er derfor en selvfølgelighet for våre elevene i skoletida og i SFO.  Gode utemiljøer rundt skolene gjør også at skoleplassen er et godt tilholdssted på fritida.

Fysisk læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø og skolebygg har en varierende kvalitet.  Fokus og oppgradering av læringsmiljøene skal gi et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring – også for de som trenger store læringsmessige utfordringer.  Dette handler blant annet om skolenes alder.  En skole er flunkende ny, mens de andre skolene vedlikeholdes/renoveres planmessig.  Kvaliteten på alle skolene er derfor stigende.

Læringsresultater

I skolen i Kongsvinger bruker vi læringsresultater som grunnlag for videre læring. Læringsresultater og tester er derfor et viktig verktøy for læring.  Resultatet av kartleggingsprøvene våren 2009 [53kB,PDF] viser bl.a. forholdet mellom de enkelte skoler i kommunen, og hvordan våre avgangselever på ungdomstrinnet ligger an i forhold til landsgjennomsnittet. 

Motivasjon

Vi er opptatt av at elevene skal være motiverte for mer læring.  Motivasjon gir engasjement - og engasjement gir læring.  Elevundersøkelsene viser at elever i skolen i Kongsvinger er motiverte.  For å gi økt motivasjon har vi et prosjekt gående rettet mot 10. trinn:  "På lag med lærelysten" [43kB,PDF]. 

Foreldremedvirkning

 

Foreldre skal bli hørt.  Alle skoler har et foreldreutvalg (FAU).  Det er eget brukerråd [31kB,PDF] for skolene.

Styring og strategi

Skolene i Kongsvinger er forankret i politisk vedtatt styringskort [34kB, PDF],  og læringspolitisk strategi og kvalitetssystem for oppvekst 2010-2013 [164 kB, PDF].  Felles brukerråd for skolene er et eksempel på dialog med foreldrene.

Sist oppdatert: 23.09.2016 08:55
Tekst: Unni Strøm
Foto: 
Topp