Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Demensteamet

Er du bekymret for om du eller en av dine nærmeste har fått demens? Demensteamet er et tilbud du kan oppsøke direkte uten henvisning fra lege.

Demensteamet  i Kongsvinger kommune kan:

  • Bidra med råd og veiledning til personer med demens eller deres pårørende. Henvendelse pr telefon er tilstrekkelig
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  •  Bistår i utredninger ved mistanke om demens i samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Bistå i utredninger for Service- og forvaltningsteamet
  • Gi opplysninger om kommunale tjenester/frivillige tiltak til personer med demens eller deres pårørende

Kontaktinformasjon Demensteamet i Kongsvinger Kommune:

Demenskoordinator Aud Martinsen
aud.martinsen@kongsvinger.kommune.no
Mobil: 48892353

Demensveileder Linda Nyman Tuer
linda.nyman.tuer@kongsvinger.kommune.no
Mobil: 90024096

I forhold til demens kan Kongsvinger kommune tilby tjenester som:

  • Tilrettelagt dagsenteraktivitet for personer med demens
  • Tilbud for yngre personer med demens (under 65 år)
  • Kortidsplass eller avlastningsplass

Disse tjenestene tildeles av Service- og forvaltningsteamet

Andre tjenester:

  • Pårørendeskole hvor pårørende får undervisning, veiledning og rådgivning om demenssykdommen (avholdes årlig som et interkommunalt samarbeid)
  • Samtalegrupper for pårørende

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert et tilbudet om Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Sist oppdatert: 08.04.2016 09:11
Tekst: 
Foto: 
Topp