Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Helsestasjon og helsesøstertjeneste

Beskrivelse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte.

Tjenesten er et tilbud om

  • barnevaksinasjoner
  • helseundersøkelser
  • forebyggende psykososialt arbeid
  • opplysningsvirksomhet
  • hjemmebesøk
  • bistand og samarbeid med skole
  • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Målgruppe

Alle barn i aldersgruppen 0-20 år.

Kriterier

Gjelder for alle i aldersgruppen 0-20 år 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste

 

Gjeldende lover og regelverk

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3

Pasientrettighetsloven kap. 7

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kongsvinger kommune v/ledende helsesøster 62 87 40 00


Sist oppdatert: 30.04.2015 10:44
Tekst: 
Foto: 
Topp