Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Unghelsa - helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. Helsestasjon for ungdom kan også henvise deg til spesialist.

Helsesøster og lege arbeider på helsestasjon for ungdom.
De har taushetsplikt.
Helseopplysningene journalføres jfr. Lov om helsepersonell.

Tjenesten består av følgende hovedoppgaver:

  • Veiledning i ulike helsespørsmål
  • Prevensjonsveiledning og -foreskriving
  • Samtale med helsesøster eller lege om vanskelige tanker, spiseproblemer, rus, sex og samliv, livsstilsvalg m.m.
  • Henvisning videre/ hjelpe deg videre til riktig helsehjelp
  • Samarbeid med skolehelsetjeneste, og andre faggrupper og etater i kommunen om forebyggende arbeid blant unge

Målgruppe

Helsestasjon for ungdom er et helsetilbud til ungdom 13-25 år.

Kriterier

Kommunen plikter å tilby helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unge

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Gjeldende lover og regelverk

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3

Pasientrettighetsloven kap. 7

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kongsvinger kommune v/ledende helsesøster 62 87 40 00


Sist oppdatert: 30.04.2015 11:07
Tekst: 
Foto: 
Topp