Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Helsetjenester

Her finner du helsetjenester som blant annet helsestasjon, legetjeneste, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapi.

Snarveier: Omsorgstjenester  -  LegetjenesteSykehjem 

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.

Kongsvinger kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Sykehus

Sykehuset Innlandet HF

Tannlege

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal.

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Kommunen har også hjemmehjelp- og hjemmesykepleietjeneste, se under omsorgstjenester for mer informasjon. 

Sist oppdatert: 13.04.2016 15:06
Tekst: 
Foto: 
Topp