Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Landbruk

Her finner du nyttige opplysninger om forvaltning av landbrukseiendom. Det være seg praktisk som økonomisk. Er du interessert i økologisk drift finnes eller informasjon om kjøp og salg av landbrukseiendom finner du det på disse sidene.

Snarveier:  Skogfond  -  Bygging av landbruksveg   - Kommunale retningslinjer for konsesjonssaker - Kommunale retningslinjer for jordlovssaker

Betalingsregulativet for Kongsvinger kommune.

Avløsertilskudd

På sidene om avløsertilskudd kan du søke om tilskudd til: avløsning, ferie og fritid, finansiering av avløser ved sykdom og til selve laget etter antall medlemmer.

Landbrukseiendom

På sidene om landbrukseiendom finner du informasjon om bo- og driveplikt, konsesjonsfri overdragelse og overtagelse v/odelsløsning.

Skogbruk

Skal du drive med skogkultur, bygge en landbruksveg eller vedlikeholde en skogsbilveg utover ordinært vedlikehold finner du informasjon om bruk av skogfond i menyen til høyre.

Sist oppdatert: 29.11.2016 15:32
Foto: Eiliv Sandberg
Topp