Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Enheter

Tjenestebeskrivelser

Eksterne lenker

Økonomiske ytelser

Her finner du informasjon om ulike økonomiske rettigheter du har muligheten til å søke om.

Snarveier:  Sosialenheten/NAV

Omsorgslønn
Omsorgslønn skal gi en økonomisk ytelse til personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid, og stimulere til fortsatt innsats.
Et av kriteriene for å få omsorgslønn er at du må motta hjelpestønad fra NAV.

Sosiale problemer
Sosialtjenesten gir råd og veiledning til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Økonomisk rådgivning
Økonomisk rådgivning kan gis til gjeldsofre og vanskeligstilte personer.

Sist oppdatert: 10.12.2015 11:24
Tekst: 
Foto: 
Topp