Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Omsorgstjenester

Her finner du informasjon om ulike omsorgstjenester i kommunen som blant annet hjemmehjelp, hjemmesykepleie, matombringing, rustiltak og individuell plan.

Har du rett til tjenester fra kommunen? Her finner du en  oversikt over de ulike omsorgstjenestene kommunen tilbyr og hvem som kan ha rett til ulike tjenester.

Mer informasjon om de ulike omsorgstjenestene finner du også under tema/emneord i menyen til venstre.

Hvis du eller den du er pårørende for mener å ha rett til en tjeneste, søker du på den aktuelle tjenesten ved bruk av skjemaet som du finner i kolonnen til venstre.

For spørsmål om omsorgstjenester kontakt Servicetorget på telefon, 62 87 40 00

Sist oppdatert: 11.12.2015 14:45
Tekst: 
Foto: 
Topp