Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Samfunnsplanlegging

På disse sidene finner du informasjon om samfunnsplanleggingen både regionalt og i kommunen. Denne er i hovedsak fordelt i tre katogorier; fylkesplanlegging, kommuneplanlegging og reguleringsplaner.


Snarveier:  Planer og prosjekter  -  Reguleringsplaner


Fylkesplanlegging

Fylkesplanlegging skjer på fylkesnivå. Her kan du lese mer om fylkesplanleggingen i Hedmark. 

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument og vedtas av kommunestyret. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Her kan du kan lese mer om kommuneplan i Kongsvinger.

Reguleringsplan
Regulerigsplaner er detaljerte arealplaner for et avgrenset område. Her kan du lese mer om reguleringsplaner i Kongsvinger kommune.

Sist oppdatert: 26.02.2015 09:31
Tekst: 
Foto: 
Topp