Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skatter og avgifter

En bunke fakturaer

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene har et dobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne.


Snarveier:  Når kommer skattepengene?   -  Kongsvinger kemnerkontor Kommunale avgifter og gebyrer

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Mens den statlige institusjonen Skatteetaten har ansvar for ligningen.

Offentlige avgifter

I menyen til venstre vil du finne informasjon om - Offentlige avgifter - med  linker videre til eksterne sider

Kommunale avgifter

Kommunen har mange ulike avgifter og gebyrer knyttet til sine tjenester og i menyen til venstre -  Kommunale avgifter og gebyrer -  finner du informasjon om disse.

A-ordning - ny lønnsinnberetning

Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen der blant annet .....

dagens lønns- og trekkoppgaver, meldinger til Aa-registeret og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift erstattes av a-meldingen.

Se altinn for mer informasjon

Sist oppdatert: 15.01.2016 10:51
Tekst: 
Foto: 
Topp