Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skolemiljø

Her finner du informasjon om inne og utemiljø på skolen.

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Etter Lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.

Godt inneklima er en viktig faktor i det forebyggende helsearbeidet. Miljøenheten har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg.

Sist oppdatert: 26.08.2009 14:13
Tekst: 
Foto: 
Topp