Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Veg og vegtrafikk

På denne siden får du informasjon om Veg og trafikk. Flere av linkene inneholder kommunal informasjon men mange er også linker til andre offentlige informasjonssider.

Snarveier:   Skoleskyss  -  Utslippstillatelse  -  Gravetillatelse

Betalingsregulativet for Kongsvinger kommune.

Bompenger

Kongsvinger kommune er innlemmet i Rv 2 prosjektet, noe som også innbefatter at det kreves bompenger ved passering ved Nybakk før man kommer til Kongsvinger. Se for øvrig ”link til Rv 2”: www.brotunnel.no eller www.autopass.no

Brøyting

Teknisk forvaltning er eier av, og har bestillerfunksjon på kommunale vegene. GIVAS er ansvarlig for utførelsen av brøyting og annet vintervedlikehold. Henvendelser vedr. vintervedlikehold/brøyting på kommunale veger rettes til: GIVAS

Parkering

Kongsvinger kommune ved teknisk forvaltning, drifter de offentlige parkeringsplassene i Kongsvinger. Målet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. For å skape bedre tilgjengelighet til byens parkeringsplasser og for å redusere forurensende søketrafikk er det timesatser i de mest trafikkerte områdene. Betalingssatser for parkering.

Ruteplanlegging

Verktøy for hendig å finne beste kjørerute, avstander mm. Ulike alternativer er listet her. I tillegg finner du opplysninger om lokale rutetilbud. (vis veg, etc + ruteopplysninger).

Tilrettelagt transport

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Trafikkinformasjon

Trafikkinformasjon finner man på statens vegvesen sine sider. Her kan man finne dagsaktuell trafikkinformasjon 

Trafikksikkerhet

Teknisk forvaltning har ansvaret for å utarbeide trafikksikkerhetsplaner, og å foreta fortløpende trafikksikkerhetsarbeid. Støttespillere er Statens vegvesen, Politiet og Hedmark trafikksikkerhetsutvalg. Andre aktører er Trygg Trafikk etc. Trafikksikkerhetsplanen finnes på kommunens hjemmesider.

Vegbygging

Teknisk forvaltning har ansvaret for bygging av kommunale veger. Statens vegvesen har ansvaret for bygging av fylkes- og riksveger.

Vegvedlikehold

Teknisk forvaltning er eier av, og har bestillerfunksjon på kommunale vegene. GIVAS er ansvarlig for utførelsen av vegvedlikehold. Henvendelser vedr. vegvedlikehold på kommunale veger rettes til: GIVAS

Sist oppdatert: 03.11.2015 11:20
Tekst: Kjetil Lein
Foto: 
Topp