Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Boligtilskudd til etablering

Generelt

Beskrivelse

Boligtilskudd til etablering skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne få nøkterne og egnede boliger. Tilskudd kan også gis til å utbedre egen bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Målgruppe
 • Funksjonshemmede, flyktninger, unge i etableringsfasen og sosialt vanskeligstilte
 • Selskaper, stiftelser og lignende som ønsker å etablere utleieboliger 
Kriterier

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknaden skal skrives på blankett HB 8.S.01. Blanketten får du fra kommunen eller i Husbanken (se nedenfor).

Vedlegg
 • Uttalelse om forventet inntektsutvikling over tid
 • Kopi av siste års ligningsutskrift
 • Oppgave over eventuell egenkapital (kontanter, bankinnskudd eller midler som kan frigjøres ved salg av bolig eller annet)
 • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon
Søknadskjema
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

NAV, Postuttak C, 2201 Kongsvinger

Saksbehandlingstid

Kommunen/Husbanken har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Klagen må sendes tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Merknader

Kontaktinformasjon

 • NAV Kongsvinger - Arbeid/Trygd/Sosial
 • Postadresse: Postuttak C Midtbyen, 2201 Kongsvinger
 • Besøksadresse: Rådhusplassen 9 (inngang fra Rådhusplassen og Storgata)
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Åpningstid: 0900 - 1430
 • E-post: NAV-kundesenter

Andre opplysninger

Sist oppdatert
23.11.2015 11:21
Topp