Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Boligtilskudd til tilpasning

Generelt

Beskrivelse

Boligtilskudd til tilpasning av bolig kan gis til hel eller delvis dekning av nødvendige merkostnader ved spesialtilpasning av boligen. Tilskuddet kan gis til mindre utbedringer av dagens bolig, oppføring av ny bolig og i forbindelse med kjøp av bolig. Tilskudd kan også gis til garasje, forutsatt at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil.

Målgruppe

Husstander med minst ett medlem som er

 • funksjonshemmet
 • sosialt vanskeligstilt
Kriterier

Personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd gis etter en vurdering av både søkerens spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.

Samarbeidspartnere

Om søknadsprosessen

Søknaden sendes til
 • NAV Kongsvinger
 • Postadresse: Postuttak C Midtbyen
 • 2201 Kongsvinger
Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Kommunens klagenemnd er klageinstans. Klagen må sendes tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Merknader

Kontaktinformasjon

 • NAV Kongsvinger
 • Postadresse: Postuttak C Midtbyen, 2201 Kongsvinger
 • Besøksadresse: Torget (inngang fra Rådhusplassen og Storgata)
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Åpningstid: 0900 - 1430
 • E-post: NAV-kundesenter

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
11.11.2015 09:32
Topp