Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Eierseksjonering/reseksjonering

Generelt

Beskrivelse

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Målgruppe

Hus- og bygningseiere

Kriterier

For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet den skal tjene. Når det gjelder eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
  • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om eierseksjonering eller reseksjonering.

Vedlegg

Skjema for seksjoneringsbegjæring Plantegninger Situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres Vedtekter Navneliste over beboere

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:40
Topp